ankieta

Ankieta - praca licencjacka

Proszę określić, jakie relacje i klimat wychowania panowały w Pani/Pana domu rodzinnym: (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
partnerski układ między rodzicami i dziećmi, życzliwa atmosfera
duże wymagania wobec dzieci, ale panowała serdeczna atmosfera
duże wymagania wobec dzieci i oziębła atmosfera
luźny, swobodny styl wychowania, na dużo pozwalano
dochodziło do rękoczynów