ankieta

Ankieta - praca licencjacka

Problem przemocy dotyczy Panią/Pana jako: (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
sprawcy
obserwatora
ofiary